Izindaba Zamuva zeCannabis
309-740-4033 tom@collateralbase.com
Khetha Ikhasi

Amalayisense Wokukhubazeka Wokukhishwa kweCannabis e-Illinois

Ngabe umthetho uthini ngezinhlangano zabahlukumezi beCannabis Extracts e-Illinois?

An Ilayisensi Yabasizi yisikhungo esifaka ngqo ukugxila kwe-cannabis kumkhiqizo ukwenza umkhiqizo owenziwe nge-cannabis. Lezi zindawo zizonikezwa ilayisense nguMnyango wezoLimo futhi kuzodingeka zifeze izidingo ezimbalwa ukuze zithole ilayisense lokusebenza.
Ilayisense Ye-Cannabis Infuser

Izicashazi ze-canannabis Ngezinye izikhathi Zingavimba Uju

Ngezansi sibheka ezinye zalezo zimfuneko. Sizophinda futhi sisebenzise imigomo ebekwe ngumthetho yalabo abafuna ukusetha amalayisense wokuhlukumeza izinhlangano ze-cannabis.

Ukukhishwa Kwezincwadi Zelayisense YaseCannabis

Ngokuqala kukaJulayi 2020, uMnyango wezoLimo uzobe usukhiphe amalayisense ezinhlangano ezingama-40. Izicelo zalawa malayisense zizoqala kusuka ngoJanuwari 7, 2020 kanti iwindi lesicelo lizovalwa ngoMashi 15, 2020.

Ekupheleni konyaka ka-2021, uMnyango Wezolimo uzobe usukhiphe amalayisense enhlangano ephezulu yabasebenzi abangama-60. Ngaphambi kwalolu suku, umnyango ungamukela imithetho ezoshintsha le nombolo.
Izinyathelo ezithile umnyango ongazithatha ukukhulisa isibalo sabafakizicelo zokufaka amalayisense okufaka phakathi, "Ukuguqula noma ukukhuphula inani lamalayisense okususa kanye nokuguqula noma ukushintsha inqubo yokufaka amalayisense ukunciphisa noma ukuqeda izithiyo."

Izinto ezimbalwa uMnyango wezoLimo ozozibheka ngenkathi ukhula noma wehlise inani lamalayisense wokuhlukunyezwa ufaka:

 • Kukhona imikhiqizo enganele ye-cannabis noma ye-cannabis yokuhlangabezana nezidingo zeziguli ze-cannabis zezokwelapha.
 • Ukuhlinzekwa kwemikhiqizo esetshenzisiwe ye-cannabis akunakuhlangabezana nesidingo sabo bobabili abasebenzisi bezokwelapha nabokungcebeleka
 • Ingozi etholakele yokungeza izinhlangano eziningi zabakholwayo noma zokusungula lezi zinhlangano ezindaweni ezithile
 • Okuphathelene nezokuphepha okuqoshwe kuzo zonke izinhlangano ezingamameleli
 • Ushintsho emthethweni wenhlangano odinga ukungezelelwa noma ukuncishiswa kwezinhlangano zabaphule umthetho
 • Umnyango wezoLimo awunawo amandla okubhekana nezinhlangano zabahlukumezayo ezingeziwe.

Isicelo selayisense

Izicelo zelayisensi yenhlangano yabaphula umthetho ziyokwenziwa ngogesi. Lapho uhambisa isicelo, kudingeka okulandelayo:

 • Imali ekhokhwayo engabuyiswayo. Kuze kube nguJanuwari 2021, le mali izoba ngama- $ 5,000. Ngemuva kwalolu suku, umnyango wezolimo ungabeka enye imali ephakeme noma ephansi. Le mali izofakwa esikhwameni somthetho we-cannabis
 • Igama lomthetho lowephula umthetho, ikheli lendawo yokuhlala ehlongozwayo, kanye namagama nekheli lawo wonke amalungu ebhodi nezikhulu ezinkulu
 • Umbiko ophelele, "imininingwane yanoma yikuphi ukuphatha okuphathelene necala noma ukwahlulela lapho noma yimuphi wezikhulu ezikhulu noma amalungu ebhodi omhlukumezi
  (i) ababekwa benecala, batholwa benecala, bahlawuliswa, noma bebhalisiwe noma belayisensi imisiwe noma ichithwe, noma
  (ii) ophethe noma osebenze ebhodini lebhizinisi noma lenhlangano engenzi nzuzo elinecala elinecala, wagwetshwa, wahlawuliswa, noma obhaliswe noma welayisensi limisiwe noma lahoxiswa ”
 • Imithetho yedolobha esebenza umhlukumezi izoyigcina ngokufaka uhlelo lokuqapha, uhlelo lokuphepha, kanye necebo lokusebenzela abasebenzi
 • Isipiliyoni embonini ye-cannabis, nencazelo echaza ukuthi abafaka izicelo bahlangabezana nokusebenza ekhishini lokuthengisa noma elabhorethri lapho kukhiqizwa khona imikhiqizo eyenziwe ukusetshenziswa kwabantu.
 • Uhlelo olunemininingwane yokuthi umhlukumezi uzophatha kanjani izidingo zakhe zamandla, izidingo zamanzi, kanye nokuphathwa kwemfucuza

Amabala wokungafaneleki

Umnyango wezoLimo ungahluleka ukwenza isicelo sokwenza inhlangano engenzi amalungelo ngalezi zizathu ezilandelayo:

Umenzi wesicelo akazange ahlinzeke yonke imininingwane edingekayo. Kwesinye isikhathi, “Uma uMnyango wezoLimo uthola isicelo esinemininingwane elahlekile, uMnyango wezoLimo unganikeza lowo ofaka isicelo isaziso sokushoda kwakhe. Umfakisicelo uzoba nezinsuku eziyi-10 zekhalenda kusukela ngosuku lokukhishwa kwesaziso sokuthumela imininingwane engaphelele. "

Uma umenzi wesicelo ehluleka ukuletha imininingwane ephelele ngisho nangemva kwalesi saziso, isicelo sizokwenelwa.

Izokhishwa Kanjani Izilayisense ZaseCannabis

UMnyango wezoLimo kuzodingeka ukuthi uqhamuke nohlelo lokuthi izikolo zifaka izicelo ngabenzi bezicelo zenhlangano engenelela ngenhloso yokufaka isicelo. Labo abathola amaphuzu aphezulu kakhulu bazonikezwa kuqala amalayisense enhlangano yabaqambi. Ukuthola amaphuzu kuzosuselwa kulwazi olunikezwa ngumfakisicelo wenhlangano, ukusethwa kwenhlangano okuphelele, kanye nokucaca kwefomu lesicelo.

Ezinye izinto okufanele zibhekwe zifaka:

 • Ngabe ilungele kangakanani indawo ehlongozwayo
 • Ukufaneleka kohlelo lokuqeqeshwa kwabasebenzi
 • Ukugcina amarekhodi kanye nohlelo lokuphepha
 • Isimo sokulingana kwezenhlalo
 • Uhlelo lwezemvelo

Izinhlangano ezinenkohliso ezihlose ukuhlanganyela nomphakathi zizonikezwa amanye amaphuzu. Inhlangano yabahlukumeza ingakhombisa isifiso sabo sokubandakanya umphakathi ngokuthi, “babambe iqhaza entweni eyodwa noma ngaphezulu, kepha kungagcini lapho, ezenzweni ezilandelayo:

 • (i) ukusungulwa kohlelo lokufaka incubator olwenzelwe ukukhulisa ukubamba iqhaza embonini ye-cannabis ngabantu abazokufanelekela ukuba Izicelo Zokulingana Komphakathi;
 • (ii) ukuhlinzeka ngosizo lwezezimali ezikhungweni zokwelapha ukusetshenziswa kwezidakamizwa;
 • (iii) ukufundisa izingane nentsha mayelana nokulimala okungase kube khona ekusebenziseni insangu. noma
 • (iv) ezinye izindlela ezibonisa ukuzinikela emphakathini womenzi wesicelo ”.

Ngabe ilayisensi inganqatshelwa?

Yebo, umnyango wezolimo uzoba nelungelo lokwenqaba isicelo uma benomuzwa wokuthi ofake isicelo akazange azilandele izinqubo ezibekiwe kanye nezidingo. Isicelo selayisense singanqatshelwa uma kuvela enye yalezi zimo ezilandelayo:

 • Zonke izinto ezidingekayo azithunyelwa
 • Uma umenzi wesicelo engahambisani nemithetho yendawo yokusiza yendawo
 • Uma kukhona amanye amalungu ebhodi kanye nezikhulu ezinkulu zingaphansi kweminyaka engama-21 ubudala
 • Ukuvunywa Kwangaphambilini Kwezidingo Zelayisense Yesikhungo Sabantu Abadala

Izidingo zesicelo seCannabis infuser Organisation

Ezinye izinto izinhlangano ezingamgqugquzeli kuzodingeka ukuthi zifake:

 • Idokhumenti yokusebenza ebanzi enemininingwane yezinqubo zokusungula, izinqubo zokuqapha, ukugcinwa kwamarekhodi kanye nohlelo lokuqasha
 • Uhlelo lokuphepha olusetshenziswa yinhlangano yabaphazamisi kumele lubhekisiswe ngamaphoyisa
 • Ukucutshungulwa kwemikhiqizo esetshenzisiwe ye-cannabis kuzokwenziwa endaweni ebiyelwe. Ukufinyelela kule ndawo kuzokhawulelwa njengoba kuchaziwe emthethweni.
 • Imikhiqizo esetshenzisiwe ye-canabis izothunyelwa kuphela enhlanganweni eyabelayo
 • Inhlangano yabahlukumezi ayivunyelwe ekubandlululeni ngokuthe ngqo noma ngokungaqondile izintengo lapho ithengisela ezinhlanganweni ezahlukahlukene ezisabalalisa. Yonke imikhiqizo eyenziwe yizinhlangano zabaphathela umthetho iyadingeka ukuthi ibe sezingeni eliphakeme futhi inentengo efanayo kubo bonke abathengi.

Imicabango yokuGcina kwilayisense ye-cannabis infuser

Lokhu okungenhla kungenye nje yezidingo ezibekwe ngumthetho walabo abafuna ukusungula izinhlangano zabashokobezi. Kuzoba nezidingo eziningi njengoba izinto kulindeleke ukuthi ziqhubeke zishintsha. Labo abanesifiso sokujoyina lo mkhakha kuzodingeka baqhubeke nokuziqonda ngokwenzekayo.

Ukuze uphumelele, kufanele uthintane ne ummeli we-cannabis ongakusiza uqonde zonke izidingo ezidingekayo ukufaka isicelo selayisense. Bazoqinisekisa ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza luhamba okokuqala. Ngommeli, kuzoba lula futhi ukuqhubeka nokusebenza ngokulandela umthetho.

Amalayisense we-infuser - leyo oyitholayo uma ufuna ukwenza ama-brownies ngenzuzo e-Illinois.

Sawubona, ngingumfana - ngithole ngokudlula phambili kommeli we-cannabis futhi ngiye kuwebhusayithi yami ummeli wezimboni ze-cannabis ukubuza noma imuphi umbuzo iqembu lakho onalo. Ngemvume yelungelo lokuphamba - isihloko namhlanje - I-Illinois yenze okuthile okuhlukile kunamalayisense we-processor entshonalanga - sizokujula ngokujulile kulokhu- ngakho-ke unamathele futhi ngizokutshela ukuthi ungazithola kanjani izinsizakalo zokusabalalisa okungenzeka ukuthi udidekile ngazo lapho ifika kwilayisense yomsizi.

Ngakho-ke bhalisela, ubuze umbuzo kumazwana, bese usinika izithonjana futhi sethemba ukukubona ngolwe-Lwesithathu ku-Legalization News - kepha manje, ake singene kwilayisense le-infuser.

Umnyango we-Illinois we-ag uzokhipha amalayisense wokuhlukunyezwa angama-40 ngoJulayi ka-2020, kanti amanye angama-60 ngoDisemba 2021. Asazi ukuthi mangaki amalayisense azofika ngemuva kuka-2022 - kodwa kubukeka sengathi awanamkhawulo ngemithetho eshintshwe umnyango wezolimo ngemuva kwalokho. ukuthi. Kuzoncika ekunikezelweni kwemikhiqizo enjalo efakwe kumila ngokwanele - engicabanga ukuthi kuzofanela silinde futhi sibone ukuthi abathengi bakho bakusebenzisa kanjani lokho. Ngabe uzothenga.

Amakhekhe Esikhala? Pot brownies? Gummies ezifakwe, amaswidi kanzima - noma indinganiso yegolide kimi… Lagunitas new THC-brau. IHiFi hops - manje eseCalifornia, eColorado - futhi cishe ngo-2021 - e-Illinois njengoba uyazi iLagunitas ine-taproom endaweni yaseChicagoland.

Okuqaphelekayo - ilayisense lokuziphatha okubi kakhulu eshibhile uma kukhulunywa ngemali yelayisense ekhokhwa umbuso. Kuhle 5 ukufaka isicelo, bese kuba ngama-5 ukunqoba - bese kuba imali yonyaka engama- $ 20,000 ngemuva kwalokho.

Izicelo zizophuma ngoJanuwari ka-2020, ngethemba lokuthi sizothola imithetho ethe xaxa - kepha sibona izinto eziphambili kwisicelo emthethweni uqobo.

Akuhlukile kwezinye amalayisense e-cannabis. Udinga ukwenza okuningi kokudalula nezinhlelo mayelana nokuthi inkampani izosebenza kanjani, igcine amarekhodi, icebo labasebenzi, amasu okuphepha nokubheka. Kufanele udalule noma yiziphi izinqubo zokuphatha noma zokwahlulela, ube khona ngentela yakho nokusekelwa kwengane, ube nokuhlolwa kwasemuva. Ubunikazi bomuntu onemvume engaphezu kwe-5% yelayisense. Chaza nomsebenzi wakho ohlongozwayo -

Nakhu Uhlobo lwe-Illinois 'lokulingana kwezenhlalo embonini ye-cannabis kubonisa inani labantu besifundazwe - Lezo zindlela zokuqashwa kufanele zikhombise ukuthi inkampani yakho izokwazisa kanjani, iqashe, ifundise - abancane, abesifazane, amaveteran, abantu abakhubazekile futhi banezindlela zokusebenza ezingekho emthethweni nokuvikelwa kwabasebenzi.

Ngaphezu kwalokho - kufanele ukhombise isipiliyoni somsebenzi noma webhizinisi okhuthaza ukufukula umnotho endaweni enomthelela omubi kakhulu. Lezi zimephu zihambelana ngqo nobuphofu basemadolobheni kuhulumeni - zinendawo futhi imephu esemthethweni ikulayini we-DCEO. Umfakisicelo futhi unamaphesenti angama-20 amaphuzu abo asuselwa kubo ekubeni ngumfakisicelo wokulingana kwezenhlalo.

Ngemuva kwalokho isicelo sibuyela kusiqalo se-nitty yeziqu zalowo osephule umthetho - badinga ukudalula imininingwane mayelana nesikhungo esivaleleke lapho indawo yokugcina insangu izogcinwa khona. Kufanele uchaze isipiliyoni sakho sisebenza ekhishini lokuhweba noma elenza imikhiqizo eyenziwe ngabantu ukuze isetshenziswe ngabantu. Bese ubhala noma yimaphi ama-degree noma izitifiketi kanye nesipiliyoni esifanele wena nethimba lakho eninaso kulamabhizinisi ahlobene nokudla.

Ngemuva kwalokho wena, njengabatshali bezandla kufanele uchaze izindlela ezithile zemvelo nokuluhlaza ukuze usize ukonga amandla enkampanini yakho.

Ukushaywa kwemali kuyaqhubeka njengokukhula kukhula kanye namaphuzu akhishwa ngawo:

 1. Ukufaneleka kwesikhungo - ngakho-ke uma ucabanga ukuthi uzoshibhile esakhiweni sakho - vele uyeke ukuzama. Qinisekisa ukuthi yini ofuna ukuyenza - isakhiwo sihle, siphephile, sisebenza kahle njenge-heck.
 2. Ukufaneleka kohlelo lokuqeqeshwa kwabasebenzi - thola okuhlangenwe nakho
 3. Ezokuphepha nezinqubomgomo zokugcina amarekhodi - umgogodla wemboni- futhi ufaka ukubhekwa kwehora lama-24 kwe-AV.
 4. Uhlelo lokufaka
 5. Ukuphepha komkhiqizo kanye nohlelo lokulebula - i-aka qiniseka ukuthi ungathola amandla okuthola imithamo kalula futhi ulahle izexwayiso ze-THC neziqukathi zobufakazi bezingane.
 6. Uhlelo lwebhizinisi
 7. Amaphoyinti okulingana kwezenhlalo
 8. (amaphoyinti amancane u-2% wokunjalo) Amaphoyinti ezemvelo, uhlelo lokwehlukahlukana, i-Illinois kanye nabanikazi bezimpi kanye nomphakathi owafinyelela amabhonasi ukufinyelela ubudlelwane bawo.

Ama-infusers angaba "nezinto zokusetshenziswa" kuphela uma kukhulunywa nge-cannabis - umthetho ochaza ukuthi yi-extract abafisa ukuyifaka kumikhiqizo yabo.

Eqinisweni umthetho uyenqabela abasebenza ngokungemthetho ukwenza okukhishwa kugxili lwe-cannabis kusuka ezimbali ze-cannabis ezichaza ngokujwayelekile iprosesa embonini. (410 I-ILCS 705 / 35-25 (n)) -

Kodwa-ke, uMnyango we-Ag ungathi ngelinye ilanga uvule ilayisense le-processor lokwenza lokho okukhishwa - njengoba umthetho wokuphula umthetho ukuvumela lokho, kodwa ngasesangweni - ilayisense ejwayelekile yabaThempeli ayinayo into yokukhipha - ngoba udinga ilayisense lokukhulisa ubuhlakani - ngakho-ke iGoogle.

Kepha uma ufuna ukwenza izinto ezinhle nge-THC efakwe kukho - zizwe ukhululekile ukuthanda futhi ubhalise noma ungivakashele kummeli wezimboni ze-cannabis ngokugoga ummeli we-cannabis noma "ilayisense lokuphamba" futhi ngithemba ukuthi mina nawe sijabulela ukwenziwa kwe-cannabis yaseLagunitas ngonyaka ka 2022.

Ukuvuselelwa Kwemboni ye-Cannabis nge-Grown In

Ukuvuselelwa Kwemboni ye-Cannabis nge-Grown In

Ukuvuselelwa Kwemboni yeCannabis neGrown In Brad Spirrison of Grown Kujoyina nathi ukuxoxa ngezinto ezenzeka embonini ye-cannabis. Intatheli kanye nomsunguli weGrown In, uBrad Spirrison ukhuluma nathi ngezombusazwe zaseChicago nekusasa le-cannabis e-Illinois. Yilalele kuPodCast noma ...

I-Illinois Cannabis News ngeChillinois neCannaKweens

I-Illinois Cannabis News ngeChillinois neCannaKweens

I-Illinois Cannabis News ngeChillington Illinois izindaba ze-cannabis uhlobo lwe-limbo manje. Abaningi balindele ukuzwa eMnyangweni Wezolimo ukuthi izicelo zabo zamalayisense ziyokwamukelwa noma cha. UJustine Warnick noCole Preston kusuka ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Ummeli weCannabis

UThomas Howard ubesebhizinisini iminyaka eminingi futhi angasiza okwakho ukuzulazula emanzini afinyelela inzuzo.

UThomas Howard ubesebholeni futhi wenza izinto zenziwa. Kulula ukusebenza naye, uxhumana kahle kakhulu, futhi bengingamncoma noma kunini.

R. Martindale

Ummeli Wezimboni zeCannabis a IStazela yakhelwe iwebhusayithi yeTom Howard yebhizinisi lokubonisana leCannabis Industry Advisor kanye nomkhuba wokusebenza kwezomthetho endaweni yezomthetho Isisekelo Sobumbano.
Ukuvuselelwa Kwemboni ye-Cannabis nge-Grown In

Ukuvuselelwa Kwemboni ye-Cannabis nge-Grown In

Ukuvuselelwa Kwemboni yeCannabis neGrown In Brad Spirrison of Grown Kujoyina nathi ukuxoxa ngezinto ezenzeka embonini ye-cannabis. Intatheli kanye nomsunguli weGrown In, uBrad Spirrison ukhuluma nathi ngezombusazwe zaseChicago nekusasa le-cannabis e-Illinois. Yilalele kuPodCast noma ...

I-Illinois Cannabis News ngeChillinois neCannaKweens

I-Illinois Cannabis News ngeChillinois neCannaKweens

I-Illinois Cannabis News ngeChillington Illinois izindaba ze-cannabis uhlobo lwe-limbo manje. Abaningi balindele ukuzwa eMnyangweni Wezolimo ukuthi izicelo zabo zamalayisense ziyokwamukelwa noma cha. UJustine Warnick noCole Preston kusuka ...

I-cannabis ne-Autism

I-cannabis ne-Autism

I-Cannabis ne-Autism Cannabis ne-autism - izihloko ezimbili ezinesihluku ezidinga ukunakwa ngale ndlela. Ngenkathi kukhona izifundo ezenzelwe futhi eziphikisana nokusetshenziswa kwe-cannabis ukwelapha izimpawu ze-autism, abathengi abaningi bakholelwa ukuthi i-cannabis yiyona ndlela engcono nephephe kunazo zonke yokwelashwa. I-Tiffany ...

Ngabe udinga Ummeli weCannabis?

Abameli bethu bebhizinisi le-cannabis nabo bangabanikazi bebhizinisi. Bangakusiza ekuhleleni ibhizinisi lakho noma bakusize ekuvikeleni emithethweni enzima ngokweqile.

Sifinyelele E-EMAIL
316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Ucingo: (309) 740-4033 || Email: tom@collateralbase.com


I-150 S. Wacker Drayivu, Suite 2400,
I-Chicago IL, 60606 USA

Ucingo: 312-741-1009 || Email: tom@collateralbase.com


316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Ucingo: (309) 740-4033 || Email: tom@collateralbase.com


I-150 S. Wacker Drayivu, Suite 2400,
I-Chicago IL, 60606 USA

Ucingo: 312-741-1009 || Email: tom@collateralbase.com

Izimboni zeCannabis & Legalization

Izimboni zeCannabis & Legalization

Bhalisa futhi uthole okusha embonini ye-cannabis. Kuzoba ngama-imeyili ama-2 ngenyanga konke!

Uphumelele ukubhalisela!

Yabelana Lokhu